Michał Antosiewicz

Dyrektor ds rozwoju sieci franczyzowej na Polskę północną

Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości